0987.18.15.11

Giới thiệu

Giới thiệu Công Ty

NTE chuyên về thương mại, xây dựng, dịch vụ trong lĩnh vực điện, năng lượng tái tạo và nhà máy công nghiệp.

Công ty được thành lập vào ngày 02 tháng 8 năm 2013 với mục tiêu kinh doanh, xây dựng truyền tải và phân phối thiết bị trong hệ thống điện.

NTE đã đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng xấp xỉ 20% mỗi năm.Trụ sở chính đặt tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam cùng với một xưởng và hơn 30 nhân viên.

NTE hướng tới việc tạo ra một thế giới tốt hơn, cung cấp những sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn tốt nhất nhằm:

 • Đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
 • Cung cấp hệ thống năng lượng sạch và hiệu quả
 • Phục vụ cộng đồng và môi trường toàn cầu.

Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao nhất cho khách hàng.

Sứ mệnh của Công Ty

 • Cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn, bao gồm cả dịch vụ bảo hành sản phẩm đáp ứng nhu cầu mong đợi của khách hàng
 • Tập trung vào sự phát triển bền vững
 • Khuyến khích cải tiến phát triển không ngừng
 • Đa dạng hóa sản phẩm và quá trình để giảm thiểu rủi ro
 • Mang lại nhiều hiệu quả và lợi ích bền vững cho các bên liên quan
 • Nguồn nhân lực là nguồn đóng góp quan trọng . Tất cả các nhân viên đều được đào tạo chuyên nghiệp được cung cấp đầy đủ các kiến thức cũng như kỹ năng, và luôn khuyển khích họ để đạt được tiềm năng toàn diện.

CEO GREETINGS

NTE specializes in Trading, Construction & Services in electric utilities, renewable energy and industrial plants.

lt was established on August 02, 2013 with an objective to be the trading, construction of electrical transmission and distribution.

NTE has accomplished an impressive growth rate of approximately. 20% per annual. Our headquarter is situated in Ha Noi City, Vietnam with a workshop and over 30 employees.

NTE aims towards creating a better world, providing the maximal standard of products and services in order to:

 • Satisfying our customer needs
 • Providing clean and eficient energy systems
 • Serving the global community and environment

WE ARE COMMITTED TO PROVIDING THE HIGHEST QUALIFIED PRODUCTS AND SERVICES TO SATISFY OUR CUSTOMERS.

MISSION

 • Committed to providing qualified products and services, including product warrantee to satisfy customer needs and expectation.
 • Emphasized on sustainable growth.
 • Encourage continuous Iimprovement.
 • Diversify products and processes to reduce the risks.
 • Return more effective and sustainable benefits for Iinterested party and stakeholders.
 • All human resources are important contributing resources. Full comprehensive training is provided for all employees to upgrade their knowledge and skills, and encourage them to attain their full potential.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *