Địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI BIẾN THẾ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

55 đuờng K2 – Cầu Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội

41 Yên Xá – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội

Khu 6 thị trấn trạm trôi – Hoài Đức – Hà Nội