0987.18.15.11

BẢO DƯỠNG MÁY BIẾN ÁP

– Việc bảo dưỡng MBA định kỳ được thực hiện 03 tháng 1 lần, sau khi kiểm tra phải ghi vào sổ kết quả kiểm tra vận hành.
– Nội dung bảo dưỡng :
+ Kiểm tra sứ cách điện có bị rạn nứt không, dùng alcolhol làm sạch sứ cách điện và các đầu cosse.
+ Kiểm tra mức dầu, nếu mức dầu quá thấp cần kiểm tra hiện tượng rò rỉ dầu.
+ Đảm bảo các thiết bị bảo vệ gắn trên MBA làm việc tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.